Zásady ochrany osobních údajů
Poslední aktualizace 01. prosince 2023
Datum účinnosti 1. prosince 2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti H+M Zlín as, K Farmě 495, Česká republika 76314, Česká republika, email: michal.hlavac@ham-zlin.cz, telefon: +420602530216 o shromažďování, používání a zpřístupňování vašich informací, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( https://www.ham-zlin.cz ). (služba“). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě. Revidované zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve službě a váš pokračující přístup ke službě nebo používání služby po této době bude znamenat váš souhlas s revidovanými zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

  1. VAŠE PRÁVA:V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na michal.hlavac@ham-zlin.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.
  2. SOUBORY COOKIE ATD.Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.
  3. BEZPEČNOSTNÍ:Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.
  4. ODKAZY NA TŘETÍ STRANY A POUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ:Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a jinými praktikami jakýchkoli třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na Službě. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každé stránce, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.
  5. POVĚŘENEC PRO STÍŽNOSTI / OCHRANU ÚDAJŮ:Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se zpracování vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho Grievance Officer na adresu H+M Zlín as, K Farmě 495, email: michal.hlavac@ham-zlin.cz. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.
Přejít nahoru